Emsland-veenbaan

Schaal H0 1:87 - normaal, smal en industriespoor

Sedert december 2007 beschikte Spijkspoor over een nieuwe tentoonstellingsbaan, genaamd "Emsland-veenbaan". Deze segmentenbaan is opgebouwd uit 18 segmenten en schetst een fictief spoorwegnet zoals dat gesitueerd zou kunnen zijn in Noordwest Duitsland rond de rivier de Ems, in de periode 1958 tot 1962 (Tijdperk 3). De afmetingen van deze ovale baan zijn ca. 9 x 5 meter. Het op de segmenten aangebrachte spoorwegnet bestaat uit een smalspoor- en een normaalspoorwegnet in de schalen HOe en HO. Ook is er een veldspoornet in de schaal HOf. De gehele baan wordt aangestuurd met Lenz Digital. Deze baan is eind 2023 overgedragen aan het modelspoormuseum in Sneek. Naar verwachting zal deze baan in al haar glorie te zien zijn op de nieuwe lokatie van het museum. Op deze manier hopen wij dat nog velen de komende jaren kunnen genieten van deze modelbaan.